Urząd do spraw cudzoziemców portal jednostki administracji rządowej

Urząd do Spraw Cudzoziemców to organ administracji rządowej dzięki, któremu swoje czynności i zadania realizuje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Urząd jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych z wjazdem cudzoziemców na terytorium Polski, nadawania statusu uchodźcy, udzielania cudzoziemcom azylu oraz tworzenie opracowań statystycznych dotyczących uchodźców.

Prezentowana strona internetowa ma charakter portalu, na którego podstawę został wybrany system Wordpress. Projekt graficzny został opracowany w firmie Webidea. Moja praca polegała na zaprogramowaniu szablonu graficznego dla systemu Wordpress oraz stworzeniu dodatkowych niezbędnych funkcjonalności m.in. specjalnego formularza do zgłaszania "Pomocy dla uchodźców".

Konstrukcja strony zastosowane rozwiązania i kluczowe cechy

UDSC - strona startowa, slider, jquery, css
Podstawowym elementem strony startowej jest animowany pokaz slajdów mojego autorstawa. Efekt przejścia między slajdami uzyskałem za pomocą animacji CSS a całość działa pod kontrolą mojego skryptu JavaSscript, do napisania którego wykorzystałem bibliotekę jQuery.
UDSC - strona startowa, wysoki kontrast, css
Jednym z podstawowych wymagań stawianych przed proejektem było to, aby strona była dostępna dla osób niepełnosprawnych. W tym celu opracowałem alternatywny wygląd charakteryzujący się bardzo wysokim kontrastem. Dodatkowo stronę wyposażyłem w specjalny przełącznik znajdujący się w nagłówku strony. Dzięki temu w łatwy sposób można dostosować wygląd strony do własnych potrzeb.
UDSC - rwd
Portal od podstaw został zbudowany przeze mnie z uzwzględnieniem podejścia Responsive Web Design, dzięki czemu może być bezproblemowo wyświetlany na ekranie komputera jak i na ekranach urządzeń mobilnych.

Podsumowanie odnośniki i podstawowe informacje